Delägarna i

KOSKÖ BYS SAMFÄLLIGHETER 

kallas till ordinarie

ÅRSSTÄMMA

som hålles i Samlingshuset

söndag 17.03.2024 kl. 19.00.

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden, samt överföring av ägarersättningar till fiskeriområdet. Se även föedragningslistor på anslagstavlorna i byn.

Sysslomännen

Samfälligheten

Ordförande; Lars Burman 0500-922050  (lburman@abo.fi)
 
Kontaktperson för uthyrning: Alf Burman 050-5659916  (alf.burman@netikka.fi)

För Koskö by finns inget årtal när byn grundats utan har funnits ända sedan den kom upp ur havet. Byn finns ca. 15 km norr om Vasa vid ändan av Karperöfjärden.
Det är en liten by med ca. 270 invånare varav ca. 78% är svenskspråkiga och 22% finskspråkiga.
I byn finns ingen butik längre, ej heller trafikerar bankbilen, men bokbussen kommer varannan vecka!
 
BILDERNA ovanför är från skolans uthusrad (gamla skolmatköket) som Samfälligheten rustat upp med talkokraft och en väldigt drivande kärntrupp. Finansieringen har varit ett Leaderprojekt via Aktion Österbotten. Totala talkotimmar: 4200.
Före bilden är tagen 2015 och efter bilden är från 2018.
Vilken förändring!
 
Interiörbilden här nedanför visar dukning inför ett 70-årskalas, i gamla skolmatköket.