Kvevlaxbygdens dialektsida


Välkommen till Kvevlaxbygdens dialektsida

2016 publicerade Kvevlaxbygdens dialektforskare en bok Kvevlaxbygden – åm byyan å ho vi segär. Kärnan bestod av ca 2600 dialektord med översättning till standardsvenska. Dessutom ingick bybeskrivningar, anekdoter, talesätt etc.

Nu har vi lyckats skapa en enkel, men funktionell, sökbar databas av de 2600 dialektorden med ljudenligt skrivsätt i de åtta byarna i Kvevlax socken, tidigare Kvevlax kommun.

Vi hoppas du ska njuta av att söka ord och läsa i databasen.
Egentligen är det ’siiand arbeit’ att gå vidare. Uppe till vänster kan du välja mellan dialekt eller standardsvenska. Du ser att kolumnen längst till vänster sorteras alfabetiskt.

Du kan skrolla om du bara vill titta på orden.
Om du söker ett speciellt ord kan du skriva in det i sökfältet – du kan också specificera sökuppdraget i menyn Välj sökgrupp, t.ex. din egen by.

För varje bokstav du skriver ner, ser du en lista. För varje bokstav blir listan kortare, tills du hittar ditt ord – om det finns! Genom att trycka på Töm sökfältet kan du börja på nytt.

Har du kommentar, sänd mejl till oss: rfrants@xs4all.nl


Vi vill gärna utvidga databasen med material från grannbyar. Det arbetet fortskrider bra. Björkö, Replot, Södra Vallgrund, Sundom, Karperö och Vörå arbetar. Innan vi tar med en ny by, vill vi kolla att det ljudenliga skrivsättet återger skillnaderna mellan byarna så bra som möjligt. Det kan bli nödvändigt att kompromissa en del så att vi kan åstadkomma ett så konsekvent och enhetligt dialektåtergivningssystem som möjligt.

Om du vill ta del i detta projekt med din egen by, vänligen kontakta oss (rfrants@xs4all.nl)!
 

Dialektdatabasen

Kvevlaxbygdens dialektsida enligt dialekt

Kvevlaxbygdens dialektsida enligt standardsvenska