Om katalogen och instruktioner: En enkel regel om du söker en person: Skriv för- och efternamn inom citationstecken, t.ex: "Matilda Burman". Skriver du ett sökord kan du lämna bort
citationstecknet. SÖK t.ex. Krig, Förening, Samlingshuset, Jakt,
Skata, Maalaks eller Byn.