KOSKÖBOKEN- vår stenrika by

30.12.2022 kl. 23:35

Redan 1973 påbörjades arbtetet med en hembygdsbok om Koskö. Flera olika försök gjordes att få en bok färdig, men det verkade svårt. Först 2017 kom vi till skott, då en arbetsgrupp bestående av Helena Back, Alf Burman, Lars Burman, Rune Frants, Inga-Lisa Holm, Lisen Jåfs, Gunne Lax och Viveca Rabb började jobba på allvar med det textmaterial som vi hade från tidigare, samt skrev mera texter, letade bilder osv. Den 19.6.2022 kunde vi på boksläppet i samlingshuset i närvaro av 130 personer presentera en hembygdsbok på 624 sidor med ca 875 bilder!

Intresserad? Kontakta Alf Burman på 050-5659916